Contact

Wij hebben onze hoofdvestiging aan het Kofschip 12 in Lelystad. Hier geven wij workshops, academie lessen en doen we opdrachten en overig werk.
Tevens verkopen wij kunstenaars materialen.

Openings tijden op afspraak.

Vanuit onze nieuwe locatie in Den Haag geven wij airbrush les op zaterdag . Je kunt daar terecht voor workshops en cursussen en onze Academie lessen. 

Openings tijden op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur op afspraak.

Email:
Info@airbrushacademie.nl

Telefoon:
0621470176

Adres Lelystad:
Kofschip 12 8223 EZ LELYSTAD

Adres Den Haag:
Esperantoplein 20
2518 LE Den Haag

 

 1. Waneer je je gegevens invult in onderstaand formulier, gaan wij hier zorgvuldig mee om. Om ons beleid hierin in te bekijken scroll je gewoon naar beneden.. 

  AVG wat doen wij met uw gegevens.

   

   Verklarende namen en activiteiten.

  Airbrushacademie, Store4art, I Mind your step, zijn onderdeel van Airbrush atelier De Duiventil.  Hierna te noemen als Airbrush atelier De Duiventil.  

  Airbrush atelier De Duiventil, gevestigd aan Kofschip12 8223 EZ LELYSTAD, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  http://www.airbrush-de-duiventil.nl Kofschip12 8223 EZ LELYSTAD +31621470176

  M. van Duyvenbode is de Functionaris Gegevensbescherming van airbrush atelier de duiventil Hij/zij is te bereiken via info@airbrushacademie.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Airbrush atelier De Duiventil verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  – Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  airbrush atelier de duiventil verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  – gezondheid

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Airbrush atelier De Duiventil verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van uw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren
  – Airbrush atelier De Duiventil verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   

  Geautomatiseerde besluitvorming

  airbrush atelier de duiventil neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van airbrush atelier de duiventil) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Airbrush atelier De Duiventil bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 
   
   persoonsgegevens          Bewaartermijn       Reden 
   
  Personalia                          15 jaar                     Wij kiezen voor een wat langere relatie met u als klant.
  Adres                                   15 jaar                    Wij kiezen voor een wat langere relatie met u als klant.
  Bankr                                   15 jaar                    Wij kiezen voor een wat langere relatie met u als klant.
  E-mail                                  15 jaar                    Wij kiezen voor een wat langere relatie met u als klant.
  Telefoon                             15 jaar                     Wij kiezen voor een wat langere relatie met u als klant.
  Gezondheid                        15 jaar                    Wij kiezen voor een wat langere relatie met u als klant.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Airbrush atelier De Duiventil verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Airbrush atelier De Duiventil gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door airbrush atelier de duiventil en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@airbrush-de-duiventil.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. airbrush atelier de duiventil wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  airbrush atelier de duiventil neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@airbrush-de-duiventil.nl